,
การศึกษา : จากเด็กออทิสติก สู่ศาสตราจารย์ผิวดำอายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ Bbc Information ไทย

ข่าวสารแวดวงการศึกษา

สพฐ.ชงแผนสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี sixty four ถก “ก.ค.ศ.” ปรับวิธีลดเดินทางข้าม จว. สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค COVID-19 วสศ. สภาฯ ไฟเขียว รื้อคำสั่ง คสช. ฉบับ 19 คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายครูให้ อ.ก.ค.ศ. “อรรถพล”ผงาดคว้าเก้าอี้ ซี11 คุม สกศ.

ข่าวสารแวดวงการศึกษา

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสอบครู กทม. สพฐ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 1.four หมื่นอัตรา เร่งบรรจุ บิ๊กเขตพื้นที่ฯ-รอง ผอ.ร.ร. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก. [10] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54.

ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารแวดวงการศึกษา

More Details