,
เทคโนโลยี รวมข่าวที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี

ข่าวสารเทคโนโลยี

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี sixty six กำไรสุทธ… ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา.

ข่าวสารเทคโนโลยี
ข่าวสารเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RUTS. All Rights Reserved. Samsung บุกตลาดลูกค้าองค์กรด้วย “Galaxy for Work” ครั้งแรกของไลน์อัพผลิตภัณฑ์ครบครัน…

ข่าวสารเทคโนโลยี

การรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล. สุทธิปริทัศน์, 31 (97), 21-33. ปณิตา  วรรณพิรุณ. ความฉลาดทางงดิจิทัล. พัฒนาเทคนิคศึกษา, 29 (102), 12-20.

More Details