,
จิตวิวัฒน์ : คุณธรรมของคนต่างวัย : ความหมายต่างกันได้ แต่อยู่อย่างไรให้เข้าใจกัน คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี Ethical Heart Digital Repository

มุมมองสังคมไทย

ขณะที่ยังมีโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” PTT Virtual Run เดิน-วิ่งเพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 60,000 คน ได้กลับเข้าเรียน และโครงการ Restart Thailand เปิดรับกลุ่มแรงงาน นักศึกษา ปวช. ปริญญาตรีที่จบใหม่ทั่วประเทศกว่า 25,000 อัตรา เข้าทำงานกับ ปตท. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท. [2] ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล “แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์” จากงานเสวนาเรื่อง “เค้าโครงเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

มุมมองสังคมไทย
มุมมองสังคมไทย

แต่ก่อนที่เราจะได้รับฟังงานสัมมนา THAIRATH FORUM 2022 “ทีมเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจของ “บิ๊ก” ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ถึงมุมมองที่ว่า เราจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในฝันได้อย่างไร มาโหมโรงให้อ่านกัน… การยอมรับ LGBTQ ในสังคมไทยในยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนและความคิดผันแปรไป ทำให้กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) ได้มีบทบาทมากขึ้น และสามารถเปิดเผยตัวตนได้อย่างเสรีในสังคมไทย แต่อีกมุมมองหนึ่งของสังคมกลับมี…

มุมมองสังคมไทย
มุมมองสังคมไทย

เมื่อพิเคราะห์แล้ว การสร้างทัศนะที่เป็นประชาธิปไตย หาได้ยากไม่เท่ากับการ “สมาทาน” ความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในการดําเนินชีวิตของเราในทุก ๆ วันไม่ ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องปัจเจกชนนิยม (Individualism) ที่ว่า คนแต่ละคนต่างมีคุณค่าในตัวเอง มีเสรีภาพในการตัดสินใจ ในการเลือกของตน (Freedom of Choice) มีความเป็นอิสระชน ที่สามารถพึ่งตนเอง รับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลอำนาจ หรือภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด ผ่านการยึดถือปฏิบัติโดย… ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของภาคเอกชนที่จะร่วมฟื้นฟูประเทศ “สังคมต้องตื่น เศรษฐกิจต้องฟื้น การเมืองในฝัน” ซึ่ง “ทีมเศรษฐกิจ” รวบรวมมาให้อ่านกันใน EP.1 และยังจะติดตามความคิดเห็นดีๆได้อีกใน EP.2 วันจันทร์ที่ 17ต.ค.นี้ ก่อนที่จะไปฟัง “ตัวจริง เสียงจริง” ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในงานสัมมนา THAIRATH FORUM 2022 ร่วมกันปลุกประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันวันที่ 19 ต.ค.นี้. ที่ทุกฝ่ายยอมรับ กติกาที่มีการถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสามฝ่าย การบังคับใช้กฎหมายอยากเท่าเทียมกัน นิติรัฐและนิติธรรม มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้ รธน.

มุมมองสังคมไทย

More Details